Корисні посилання

Інформація про безпеку системи «MTB-B»

Для запобігання доступу сторонніх осіб до конфіденційної інформації клієнта через систему «MTB-B» , а також перегляду передачі або модифікації даних використовується багаторівнева архітектура системи безпеки, що включає у себе:

Кожний користувач системи «MTB-B» є гарантом і складовою частиною системи безпеки та повинен дотримуватись наступних правил:

Не розголошуйте свій логін і паролі третім особам

Система «MTB-B» ідентифікує користувача за логіном, паролем на вхід у систему, секретним ключем і паролем на нього або ОТР-кодом. Щоб уникнути несанкціонованого доступу до вашої конфіденційної інформації, не розголошуйте свої реквізити на вхід у систему третім особам.

Кожному користувачеві (залежно від обраного способу підтвердження дій у системі) банк видає:

При першому вході з цими реквізитами система «MTB-B» автоматично ініціює процес зміни пароля на вхід та створення робочого сертифікату (в разі підтвердження дій у системі за допомогою ЕЦП).

Надалі система «MTB-B» періодично наполегливо рекомендує користувачеві запустити процес створення нового секретного ключа по закінченню терміну дії попереднього.

Система «MTB-B» фіксує всі спроби зміни і підбору пароля на вхід до системи.

Зберігання вашого секретного ключа на зовнішньому носії інформації

Робочий секретний ключ та сертифікат будуть згенеровані під час вашого першого входу до системи.

Зберігання цієї інформації на зовнішніх носіях забезпечує не тільки захист вашої конфіденційної інформації у системі «MTB-B» , але й забезпечує збереження секретних ключів при раптових проблемах у роботі вашого компютера.

Не зберігайте зовнішній носій інформації з вашим секретним ключем разом з логіном і паролями

Не зберігайте зовнішній носій інформації з вашим секретним ключем разом з логіном і паролями. У разі втрати цією інформацією можуть скористатися треті особи у власних цілях.

Використовуйте кнопку «Вихід» після закінчення сеансу роботи з системою

Відволікання від комп'ютера при виконаному вході до системи без завершення сеансу роботи з програмою може спровокувати третю особу скористатися ситуацією.

Не забувайте виймати зовнішній носій інформації одразу після завершення роботи з системою «MTB-B»

Не забувайте виймати зовнішній носій інформації одразу після завершення роботи з системою «MTB-B» – цією інформацією можуть скористатися треті особи, вона може бути невідворотно втрачена або пошкоджена в процесі роботи інших програм.

Застосовуйте інші рекомендації по забезпеченню захисту вашої інформації під час роботи з системою «MTB-B»

Розробники не рекомендують користувачеві працювати з системою «MTB-B»:

Додаткова інформація про безпеку системи «MTB-B»:

Забезпечення безпеки під час роботи через інтернет

Безпека обміну даними під час роботи в мережі інтернет забезпечується на рівні чіткої взаємної автентифікації учасників обміну даними.

Клієнтська частина передає на сервер запит на встановлення з'єднання, підписаний електронно-цифровим підписом (або електронним підписом) користувача, після чого бібліотеки криптозахисту формують необхідні секретні параметри і ключі та підтверджують встановлення з'єднання. Таким чином, кожне з'єднання має унікальні параметри і дозволяє однозначно ідентифікувати учасників обміну даними.

Обмін даними може бути розпочатий тільки після встановлення криптографічної зв'язаності між вузлами "Клієнт" і "Сервер". Увесь обмін даними між клієнтом і сервером системи, включаючи передачу на сервер автентичних повноважень клієнта (паролі) для реєстрації і допуску до даних і завдань, виконується в зашифрованому вигляді. Операції шифрування/розшифровки даних забезпечуються бібліотеками криптозахисту і виконуються на прикладному рівні, в процесі підготовки даних для передачі у банк.

Права користувача

Залежно від того, який режим роботи вказаний в договорі на підключення і обслуговування клієнта системи «MTB-B», користувачеві може бути дозволений повний або обмежений доступ до меню системи і рахунків, право виконувати операції або ж тільки переглядати інформацію.

Також можуть бути обумовлені обмеження прав користувача, наприклад, користувач має право готувати документи, але не має права їх підписувати.

Для внесення змін до прав користувача необхідно звернутися в банк до адміністратора системи.